Monster Type Monster Stats
Name Family Min Dungeon
 Depth
Min Monster
 Level
XP Value Min Life Max Life Attack Bonus Armor Bonus Damage STR DEX VIT MAG
Forest Imp Imp 3 1 45 17 22 14 16 2-7 28 42 24 0
Imp Shaman Imp 6 4 58 30 36 15 21 2-7 38 52 24 30
Demonling Demon 17 16 181 129 150 59 44 6-17 75 85 71 0
Night Imp Imp 30 30 226 130 160 90 85 4-16 98 120 135 50
Devilkin Demon 39 36 362 267 309 94 90 6-27 141 107 143 0